Balon Taşıma

  Gerekli malzemeler: Balonlar, Yogalin® duruş kartları
  Çocuklar çocuk sayısına göre 2 veya daha çok gruba ayrılır.
  Çocuklar kendi grupları içinde sıraya girerler birkaç metre uzağa da hedef çizgisi konur.
  Her grubun başındaki zil sesi ile balonu tek elle tutarak hedefe doğru ilerlerler. Hedefe ulaşan yerdeki yoga kartlarından çekip çektiği yoga duruşunu
  yapar. Yoga durusunu tamamlayan Kartı destenin altına koyar ve sıranın arkasına geçer.
  Herkes en az bir kez bir yoga durusu yapar.
  *Oyunu kurgulayan Kutay Atmaca