Gençlik ve Ergen Yogası

  Yogalin’in amacı; çocukların motivasyonlarını geliştirmek, güçlü yanlarının açığa çıkmasına yardımcı olmak, duygularını ve bedenlerini dinlemelerini sağlamak, davranışlarının sorumluluğunu almalarına yardımcı olmak, güven duygularının gelişimine katkıda bulunmak, başarılarına destek olmak, çevre bilinci verebilmek ve değişime açık yüreklilikle bakmalarını sağlamaktır.
  Bu yüzyılın en büyük sorunu olan stres toplumun her yaş grubunu etkilemektedir. Gençler özellikle ergenlik döneminde büyük değişimler yaşarken, kendilerini daha fazla stres altında hissedebilirler. Ergenlikte yaşadıkları arkadaşlık ilişkileri, ikilemler, okul hayatı, vermesi gereken kararlar, kişiliğinin oturmaya başlaması ve sorumluluklarının artması gibi etmenler yaşadıkları stresi arttıran önemli nedenlerdir.
  İşte bu durumlar için yoga, yetişkinlerde olduğu gibi gençler içinde etkili bir araçtır.
  Yoga; gençlerin ergenlikte yaşadığı hormonsal değişimlerle vücutlarında gördükleri farklılıkları, bedenlerinden utanarak ya da gizlemeye çalışmaları yerine, vücutlarıyla barışık olmayı, doğru esneme hareketleri ve doğru duruşlarla bedeni geliştirmeyi hedefler. Doğru duruşlar koordinasyon ve dengeyi destekler. Kaslar uzadıkça ve eklemlerdeki hareketlilik arttıkça doğal bir şekilde beden daha esner, enerji dengelenir.
  Yoga strese tepkiyi azaltırken, ergen gencin kendisini iyi hissetmesini sağlayan oxytocin hormonunda artışını sağlar. Hormonlardaki ve nörotransmitterlerdeki bu değişim kendini daha iyi hissetmesine neden olur.
  Kendilerini ve başkalarını daha az eleştirmeye başlar, güven duyguları gelişir, daha disiplinli olmalarını ve daha istekli olmalarına yardımcı olur.
  Derslerde yapılan nefes çalışmaları ve eşli yoga ile karşılıklı ilişkilerindeki güven duyguları ve karşılarındaki kişiye saygılarını geliştirir.

  En önemlisi de yoga yaparak kendi bedenlerine yakınlaşmayı, içten dışa bir açılım yapmayı öğrenirler.
  DERS İÇERİĞİ
  Dersler 1 saat 15 dakika sürer.
  Öncelikle zihinlerinin rahatlatmak için sessizlik içinde oturur ve rahatlatıcı müzik dinlerler. (Kendileri de ortama uygun istedikleri müziği getirebilirler.)
  Bedenle kendini ifade etmenin ve rahatlamanın en güzel şekli danstır. Derslerde, yoga duruşlarına geçmeden önce bedeni ısıtmak için bazen dans edilir. Böylece gençler rahatlar, birbirlerine karşı daha rahat olur ve aradaki yabancılık duygusu ortadan kalkar. Nefesle uyumlu yapılan esneme hareketleri, beden ve zihinlerindeki gerginliği atmalarına yardımcı olur.
  Stresi bedenden atmak için en etkili program, derslerde değişik yoga duruşları ve nefes çalışmaları yapmaktır. Bir tarza bağlı kalmadan değişik yoga tarzları uygulayarak, gençlerin ilgilerini daha da derse vermeleri sağlanır. Her derste mutlaka nefes çalışmaları yapılır. Duruşların beden üzerindeki etkisi ve nasıl yapıldığı da katılımcı gençlerin yaşlarına uygun olarak anlatılmaktadır.
  Strateji yeteneklerini geliştirmelerine, güven duygularının ortaya çıkmasına, bir başkasına destek vermenin önemi üzerine onlara yararlı olacak oyunlar kurgulanarak, bu oyunlar yogayı da içine alarak ders süresince oynatılır. Grup oyunları, grup içinde hem kendilerini tanıma, hem de karşılarındaki kişilerle kurdukları güven ilişkisini sağlamlaştırırken, eğlendirir. Derslerde anlatılan hikâyeli çalışmanın rolü küçümsenmeyecek kadar çoktur. Hikâyeler en başta etkileşime yardımcıdır, belirli bir çekim gücüne sahiptir, hayal gücünü besler, daha hızlı karar vermeyi sağlar, olasılıkları düşündürür, eğitir, değerler hakkında fikir üretmelerini sağlamak gibi birçok artısı bulunmaktadır.
  Gençlere, sınav öncesi rahatlamalarını sağlayacak yöntemler ve duruşlar öğretilerek, sınav heyecanını yenmelerinde de destek olunur. Bu onların yoga derslerinden maksimum yarar sağlaması demektir. Yogayı gündelik hayatlarına da katmalarını sağlar.
  Dersin son aşaması olan, dinlenme bölümünde diğer tekniklerle beraber imgeleme teknikleri kullanılır. Gözde canlandırma ve imgeleme teknikleri stresi azaltır, öğrenmeyi kolaylaştırır ve hatırlamaya yardımcıdır. Öğrenmenin ve dinlemenin önkoşulu dikkattir. İmgeleme odaklanmaya ve dikkati geliştirmeye de yardımcıdır. İmgeleme de sessizlik içinde yatarlar, gözler kapanır, konuşmadan ve başkalarıyla olan ilgilerini keserek, kendilerine odaklanırlar. Bu onların birey olma duygularını geliştirirken, başka bireylerin dinlenme esnasında konstrasyonlarına gösterecekleri özen diğer bireylere saygı göstermeyi de öğretir. İsteğe bağlı olarak imgeleme sonrası grup konuşması yapılarak, paylaşma duyguları gelişir.
  Gençlik ve ergen Yogası, gençlerin büyümeye adım attığı evrede onların sağlıklı bireyler olması için önemli ve etkili bir araçtır. Yogayı erken yaşta tanıyan insanların, ileri ki yaşamlarında kendileriyle daha barışık, sağlıklı bir vizyonu olacağı unutulmamalıdır.
  Ailelerin –Okul yöneticilerinin, ergenlik çağındaki çocuklarının / öğrencilerinin davranışları, hayatı karşı duruşları hakkında endişelenmeleri yerine, çocuklarını / öğrencilerini yogayla tanıştırarak, üzerlerindeki değişimi fark etmeleri en büyük dileğimizdir.