Yoganın Astım Üzerine Etkileri


  DÜDEN ULUÇ
  İYİUYARLAR
  Yoganın Astım Üzerine Etkileri
  Yoga Ne Demektir?
  “Yoga” kelimesi Sanskritçe’de bağlanmak, birleşmek anlamına gelen “yuj” kökünden gelmektedir. Bu kelime aynı zamanda birlik ve arkadaşlık anlamlarında da kullanılmaktadır1. Yoga Hint felsefesinin altı göreneksel sisteminden biridir. Bu felsefeye göre her şey Yüce Evrensel Ruh (Paramatma veya Tanrı) tarafından yönetilir ve insan ruhu (jivatma) bu sistemin bir parçasıdır. Yoga öğretisi kişinin, özgürlüğü için, sahip olduğu jivatma’nın Paramatma ile birleşmesine yardımcı olur. Yoga sekiz evreden oluşmaktadır. Bunlar1;
  1. Yama (evrensel ahlak emirleri)
  2. Niyama (disiplin ile özarınım)
  3. Asana (duruş)
  4. Pranayama (nefesin ritmik kontrolü)
  5. Pratyahara (zihnin dış dünyanın bağımlılıklarından kurtarılması)
  6. Dharana (konsantrasyon)
  7. Dhyana (meditasyon)
  8. Samadhi (meditasyon ile kişinin süper farkındalığa ulaşması, Paramatma ile bir olması)
  Yama ve Niyama kişiyi arzu ve duygulardan uzak tutarak yaşamla belli bir harmoninin yakalanmasını sağlamaktadır. Asana, kişiye fiziksel güç ve sağlık kazandırırken Pranayama nefes kontrolünü, Pratyahara ise zihin kontrolünü mümkün kılmaktadır. Dharana, Dhyana ve Samadhi, kişinin iç dünyasının en gizli köşelerine yolculuk etmesini sağlamaktadır1.
  Yoga Pratiklerinin Astım Üzerine Etkilerine Dair Yapılan Bilimsel Araştırmalar
  Geleneksel tıp kitaplarında solunum “havayı akciğerlere almak ve akciğerlerden dışarı vermek olarak tanımlanmaktadır. Bu süreç şekil değişikliği olarak yorumlayacağımız vücut boşluklarının hareketidir yani solunum, vücut boşluklarının şekil değişikliğidir3.
  Jain S. C. Ve arkadaşları, yaşları 11-18 arasında değişen 46 astım hastası genç üzerinde yaptıkları araştırmaya göre yoga pratiklerinin olumlu etkilerini sayısal verilerle ortaya koymuşlardır. Çalışmaya katılan astımlı
  gençler 40 gün boyunca aşağıdaki tabloda yer alan yoga pratiklerini yapmışlardır2.
  Bu gençlerin yoga pratiklerine başlamadan önce nefes ölçümleri farklı tıbbi kriterlere göre değerlendirilmiştir.
  Aynı ölçümler yoga egzersizleri boyunca da kaydedilmiş, en son değerler 40 günün sonunda alınmıştır. 40 günden sonra 2 yıl boyunca hastalar takibe alınmış ve elde edilen bulgulara göre astım semptomlarının görülmesi azalmış ve hastaların ilaç gereksinimleri düşmüştür.
  Bunun sebebinin düşünülenin aksine kuvvetlenen kasların olmadığı, bu pratikleri yapan hastaların nefes alma, meditasyon ve asanalar ile kaslarının gevşetilmesi ile başarının sağlandığı tespit edilmiştir2. H. R. Nagendra ve R. Nagarathna, yaşları 7 ile 78 arasında değişen 570 astım hastası ile 2 – 4
  haftalık yoga egzersizleri çalıştıktan sonra 3 ile 54 ay boyunca bu astım hastalarının takibi yapılmıştır. Bu çalışmada yoga egzersizleri olarak aşağıdaki çalışmalar yaptırılmıştır4; 1. 5 dakika nefes egzersizi
  2. 5 dakika Suryanamaskar
  3. 20 dakika genel yoga asanaları
  4. 10 dakika Pranayama çalışması
  5. 15 dakika Savasana,
  6. Haftada bir Kriyas (geleneksel burun ve mide yıkama işlemi) (Bu işlem sadece gönüllülere uygulanmıştır)
  7. Yoga felsefesi üzerine dersler
  4 haftalık yoga sürecinden sonra bazı hastalar yoga egzersizlerini bırakmışlardır. Yogayı bırakan hastaların takibine devam edilmiştir. Buna göre çalışmalara düzenli katılan, düzensiz katılan ve devam etmeyenler olarak grup oluşturulmuştur.
  Farklı tıbbi kriterlere göre bu hastaların yoga pratiklerine başlamadan önce nefes ölçümleri değerlendirilmiştir, yoga pratikleri ve çalışma sonlanana kadar nefes ölçümleri takip edilmiştir.
  Elde edilen bulgulara göre grupların tamamında semptomların azaldığı tespit edilmiştir. Semptomların en fazla azalma görüldüğü grubun düzenli yoga egzersizlerine katılan grup olduğu ortaya konmuştur ancak eğitime katılıp 4 hafta sonunda devam etmeyen grupta olan hastalarda bile iyileşme görülmüş ve bu iyileşme geriye gitmemiştir.
  Bu sonuca göre düzenli yoga egzersizlerinin faydalarının kısa süreli olmadığı da kanıtlanmıştır. 570 hastanın yaklaşık sırası ile % 72’si parenteral, % 69’u oral, %66’sı kontizon ilaç tedavisini durdurmuş ya da azaltmıştır4.
  Kaynaklar
  1. Iyengar B., The Illustrated Light on Yoga, 1966
  2. Jain S. C., Rai L., Valecha A., Jha U. K., Bhatnagar S. O. D., Ram K., Effect of Yoga Training on Exercise Tolerance in Adolescents with Childhood Asthma, Journal of Asthma, 28:6, 437-442
  3. Kaminoff L., Matthews A., Yoga Anatomi, 2012
  4. Nagendra H. R., Nagarathna R., An Integrated Approach of Yoga Therapy for Bronchial Asthma: A 3–54-Month Prospective Study, 1986, online basım 2009, Journal of Asthma, 23:3, 123-137